Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Województwo: wielkopolskie (44)

Wydział Melioracji Akademii Rolniczej
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
2000
Inwestor:
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlowa (Uniwersytet Ekonomiczny) Gmach Główny
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1932
Inwestor:
Izba Przemysłowo-Handlowa
Zaułek Piątkowski
16
LIS 2015
Zaułek Piątkowski
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
2005
Zespół domów mieszkalnych
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1931