Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

Hotel Cracovia

Autor(-rzy):
Witold Cęckiewicz

Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej

Rok ukończenia realizacji:
1965

Inwestor:
Orbis

Miasto realizacji:
Kraków

Województwo:
małopolskie

Ulica:
Focha 1

Rok ukończenia projektu:
1960

Inne informacje:
Hotel został zamknięty w 2011 r.
Wpisany do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
fot.: Mach240390, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:HotelCracovia-UlicaFocha1-POL,_Krak%C3%B3w.jpg