Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

dom jednorodzinny

Autor(-rzy):
Tomasz Samborski

Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna

Rok ukończenia realizacji:
2005

Inwestor:
prywatny

Miasto realizacji:
Korzystno k. Kołobrzegu

Województwo:
zachodniopomorskie

Rok ukończenia projektu:
2004

Inne informacje:
Dokumentacja została opracowana w pracowni ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S.P. Więcej na stronie: http://www.bs-architekci.com