Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty (254)

Dom Energetyka (Sanatorium ENERGETYK)
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1963
Inwestor:
Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Energetyki
Dom wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1962
Inwestor:
Izba Rzemieślnicza
Dom wypoczynkowy SILESIA
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1962
Inwestor:
Zjednoczenie Przemysłu Metali Nieżelaznych
Dom Leczniczo-Wypoczynkowy NAUCZYCIEL
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1963
Inwestor:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pawilon meblowy
03
KWI 2022
Pawilon meblowy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1962
Zakład Przyrodoleczniczy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Inwestor:
Uzdrowisko Szczawnica
Obserwatorium Astronomiczne
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1973
Inwestor:
Uniwersytet Warszawski
Sanatorium Hutnik
31
MAR 2022
Sanatorium Hutnik
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1960
Inwestor:
Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali - Katowice
Kino KOSMOS
30
MAR 2022
Kino KOSMOS
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1965
Śląski Instytut Naukowy ŚIN
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1977