Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Włodzimierz Prochaska (1900-1992) (2)

Dom mieszkalny "Opolanka"
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1939
Inwestor:
Rodzina Dutkiewiczów
Kamienica Stanisława Pręczkowskiego
Rodzaj architekury:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Rok ukończenia realizacji:
1937
Inwestor:
Stanisław Pręczkowski