Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Tadeusz Ćwierdziński (1894-1962) (1)

Zakład Przyrodoleczniczy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1968
Inwestor:
Uzdrowisko Kołobrzeg