Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Mieczysław Gliszczyński (2)

Dom wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1962
Inwestor:
Izba Rzemieślnicza
Zakład Przyrodoleczniczy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
Inwestor:
Uzdrowisko Szczawnica