Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Marian Kruszyński (1937-2012) (1)

Megasam - Powszechny Dom Usług i Spółdzielczy Dom Handlowy
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji: