Wybrane

Autorzy (ostatnio dodani)

Aktywni użytkownicy

obiekty: Aleksander Franta (1925-2019) (2)

Dom Leczniczo-Wypoczynkowy NAUCZYCIEL
Rodzaj architekury:
Architektura użyteczności publicznej
Rok ukończenia realizacji:
1963
Inwestor:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Katedra Matki Bożej Królowej Apostołów
Rodzaj architekury:
Architektura sakralna
Rok ukończenia realizacji:
1985
Inwestor:
Diecezja krakowsko-częstochowska Kościoła Polskokatolickiego